2021 m. birželio 7 d., pirmadienis

Senas

 
Daug metų – senas,

Pagal gegutė kalbą

Ar kalendoriaus lapelius,

Kuriuos nuplėšia vėjas

Ir atneša naujus.

Senas žilvitis mena

Dar tuos metus,

Kai vilnyse siūbavosi

Eglinė valtelė

Iš kelių lentų…

Paseno ir prakiuro,

Sutrūnijo ir dulkės pasipylė,

Kaip medžio vidus.

Neilgas valties amžius,

Žilvitis, nuo seniai

Pakrantėje užaugęs,

Ne vieną valtį

Pakrantėje apkeitęs,

Dar lapus išskleis.

Kada einu pro šalį,

Sustoju ir stebiu,

Kaip lapai šnara,

Kaip virpina bangelės

Panirusios valties kraštus…

Kur aš, kur tu?
Komentarų nėra: