2018 m. gruodžio 23 d., sekmadienis

Tegu prašvis
Užšąla pamažu
Srovelės upeliukų,
Išjungiami fontanai,
Ledas gulasi lengvai
Ant žalių tvenkinių,
Pramerkia nendrės
Akis iš gilumų,
Aplinkui balta,
Tylu, ramu…


Oi, naktys – tokios ilgos,
Apgaubtos sapnų,
Iš pasakų ir knygų
Atjoja milžinai
Ant bėrų žirgų,
Seselės mielos,
Paruoškite stalus,
Apdenkit staltiese
Iš skrynių dyvinų,
Motulės raudose vis minimų,
Paklokite jiems patalus
Prie tėvelio skobinių,
Giesme lydėkite,
Pritarkite vamzdeliais
Medžio gyvasties žievių…
Nakties melodija graudi,
Saulėtekis toli toli,
Tegu nušvis.Komentarų nėra: