2018 m. gruodžio 14 d., penktadienis

Advento penktadienis
Neieškau nieko danguje,
Žemė – čia,
Po mano kojomis,
Neieškau balto angelo
Šalia jo pikta dvasia
Prigludus stovinti,
Nutolsta, vėl artėja...
Neieškau priešo – jis prigimtyje,
Per amžių amžius
Vis kitaip atsikartoja,
Perrašomos šventos knygos,
Laidojamos senosios po akmenimis,
O tos pačios mintys
Palieka galvoje šaknis
Ir auga amžinybės medis
Su mažyčiais, lapais dideliais,
Su aštriais spygliais,
Per žiemas žaliuojančios.
Ką pagiedojo genijus Homeras,
Gal aklas būdamas,
Matė sielos akimis
Iki mūsų dienų atėjo;
Šekspyras tik paantrino
Didikų amžinus vaidus,
Taip ir dabar pas mus,
O žuvo Hamletas,
Taip ir nieko nelaimėjęs.
Niekas nepagrobė mūsų Elenų,
Jos pačios, stipresnius įsimylėjusios,
Per vandenynus plaukia,
Turtų panorėjusios.

Komentarų nėra: