2018 m. gruodžio 18 d., antradienis

Moterų takeliais
Išteka mergelė,
Kuria savo šeimą,
Atskirta nuo tėvo,
Motinos ratelio,
Dūzgia kitos šeivos…
Audžia margas juostas,
Krauna dukrai kraitį,
O ir ši užaugusi,
Vėl turės išeiti…
Norisi lankyti
Dar senuosius tėvus,
Bėgti į vaikystę
Takeliais užžėlusiais…
Vedasi vaikelių
Visą gausų būrį,
Širdyje – toks nerimas,
Kad tik klumpes turi…
Drebulė bijojo,
Išdavė tėvelį,
Betgi sudrebėjo
Ir visi broleliai...
Paglostau berželį,
Mažą drebulėlę,
Motinos Eglės
Žalią viršūnėlę,
Likusi našlauti
Daugiausiai kentėjo.

Komentarų nėra: