2018 m. gruodžio 23 d., sekmadienis

Pasvarstyk, antelė...
Labai turtinga turi būt šalis,
Kad moteris galėtų
Viską atiduoti savo vaikui,
Pati būtų išaugusi šeimoje,
Kur gerbiamas ir darbas,
Menui skirtas laikas.
Mokėtų šokti nuo mažens,
Valdytų instrumentą,
Įskiepytų savo mažyliams
Meilę šventą.
Laimingą ateitį turėtų
Jų vaikaičiai,
Jeigu gyventume šaly,
Kurioje nesikivirčytų dėl postų,
Iškeltų tuos ant postamentų,
Kurie atidavė save
Vien savo tautai,
Davę jai priesaiką, –
Kad taikoje
Gražiau gyventume.

Komentarų nėra: