2018 m. gruodžio 20 d., ketvirtadienis

Prieverpstėse - mūsų raštai
Albinas Šileika

Žavėtis būtina
Gražia mūsų gamta –
Miškais ir pievomis,
Kur medžiai šlama,
Gėlės žydi...
Mylėti būtina ir žmones,
Kurie prakalbina medžius
Ir gėlėse suranda bitę,
Ją liepa vasarą pakviečia
Ir dūzgia medis,
Tarsi avilys,
Kolei nužydi…
Liepos lentelėje – paukštelis,
Laimės pasaga ar žiedas,
Jie išdrožti mažyčiu skobtu,
Ranka stipria
Ar mažo vaiko,
Mena gyvenimo vingrias tiesas,
Kad medis žydi,
Nukirstas dar laikosi.


Komentarų nėra: