2017 m. lapkričio 19 d., sekmadienis

Su kraitvežiais


Ona Baliukienė

Kas gražiausia – tau,
Tik šiandien surinkau
Į kraičių skrynią,
Vežu su kraitvežiais
Ir per pasaulį dydį,
Prie lango tėviškės sustoja mintys,
Pabiro akmenys prie svirno...
Sena troba, senos vežėčios,
Senovinis čia rankšluostis įdėtas,
Kad nusišluostytų akis,
Piršlį apjuostų,
Senovinius mūs papročius primintų
Margos juostos...
Oi, nudardėjo ratai
Į tolimą šalelę,
Kur nebežino niekas,
Kaip sėjami ir žydi
Gelsvieji lineliai...
Komentarų nėra: