2017 m. lapkričio 11 d., šeštadienis

Gedimino sapnas
Iš Skandinavijos, Amerikos, Australijos
Visų lietuvių balsas girdisi,
O namuose, ant Gedimino kalno,
Staugia vilkas:
„Suneškite po plytą,
Ką svetimuose kraštuose
Istorijos virsme išbarstėte“...
Sapne – gražu,
Kai užsimerki,
O lietus kalną merkia...
Gal mums dabar net ir dangus
Už neištikimybę keršija?


Komentarų nėra: