2017 m. lapkričio 27 d., pirmadienis

Kūrėjams
Pakilkime aukščiau
Negu dangus,
Pabūkime ir greitesni
Už mintį, vėją,
Tik nebijokime ugnies,
Ji vandeniu užliejama...
Statykim tiltus ateities,
Pakrantėse pilis iš smėlio,
Rašykim ant bangos,
Jinai nuplaus su smiltimis
Mūsų viltis
Į vandenyną gilų...
Kalbėkime savu žodžiu,
Gražiausiu, iš tyros širdies,
Negriaukime,
O būkime kūrėjais.


Komentarų nėra: