2017 m. lapkričio 29 d., trečiadienis

Išgliaudyti gyvenimo grūdai


Mindaugas

Gimei ir augi
Dėkodamas tėvams už saulę,
Už gabalėlį žemės,
Ant kurios išdygo grūdas,
Duonos riekę saujoje.
Išgliaudęs varpą
Vėl pasėji ir palaimini,
Kad ir tavo vaikai matytų
Derliaus naudą...
Dėkoji pusę savo amžiaus,
Kuri netgi senatvėje,
Kad būtų kiek šviesiau
Pasaulyje.
Komentarų nėra: