2017 m. lapkričio 10 d., penktadienis

PasišventimasŽmogus – Dievo paveikslas,
Jo tvarinys ir yra laisvas
Sekti Tėvo pėdomis,
Basas, su prastu apsiaustu,
Bet dorą nešantis
Visada su savimi,
Kad nuolatos padėtum
Artimam pakelti
Kryžių ant peties,
Darytum savyje ir stebuklus,
Sielą ir kūną
Paruoštum paskutiniam sakramentui,
Skausmus sumažintum
Sau ir artimiems.
Gyvybė – tai trapus voratinklis,
Kol spurda dar vienintelė širdis, –
Eik, kelkis,
Daryk ir gera,
Pratęsk gyvybę
Iki žemės atskirties,
O danguje tau „ačiū“
Tėvas pasakys.

Komentarų nėra: