2017 m. lapkričio 15 d., trečiadienis

Padėka nuo tėvelių ir močiutėsŠviesus pasaulis matomas
Nuo tėvų glėbio,
Šiltų rankų,
Toliau – gyvenimas,
Padėka žmonėms,
Kurie ir padeda tėvams
Auginti pagarbą,
Jėgų įgauti,
Išmokti plaukti per bangas...
Pirmoji mokytoja –
Darželio auklėtoja,
Pirma melodija – iš ten,
Pirma klasė ir draugai,
Mieloji mokytoja Jurgita,
Pirmas ir treneris
Julius Staškūnas,
Kuris išmokė plaukti,
Kad vaikas pats galėtų
Gelbėti kitus,
Jei būtų reikalas.


Su Impuls treneriu Juliumi Staškūnu
Mindaugas Baliuka