2017 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis

Prie papuoštų durųMokytojai!
Bar bar rugsėjis
Į gėlėmis papuoštas duris,
Pribėk, atidaryk...
Prieš tave stovi mokinys –
Kaklaraištis, juostelė,
Balti marškiniai,
Jam „labas“ pasakyk...
Mergaitė su gelsva kasa,
Kaip gėlė vidury,
Nusišypsok ir apkabink...
Už jų – žiūrėk,
Stovi sargyboje
Tėvelis ir mama,
Jie atiduoda tau savo vaikus,
Girdi, kaip dunksi jų širdis,
„Tik nesirūpinkit,“ –
Primink...
Oi, bus ir ta diena,
Kai jie tau pasakys:
„Buvai antra mama,“
Po daugel metų atsimins.Komentarų nėra: