2017 m. rugpjūčio 28 d., pirmadienis

Laiško paraštėje
Pasiilgau lakštutės giesmės
Ir pavasario, permainų vėjo,
O į langą jau beldžia ruduo
Šermukšnio uogom rugsėjį...
Rausvos spalvos – ne mano,
Aš, baltai padažyta,
Pasiilgau senų obelų,
Netgi rudenį vėlei pražystančių...
Pasiilgau tavęs nuo mažens,
Nuo linksmos kūdikystės,
Kai vėjelis sūpavo ir vystė,
O saulutės zuikučiai
Sienoje krykštė...
Pasiilgau mamos,
Juk ir tu pasiilgai.


Ona Baliukienė
Komentarų nėra: