2017 m. rugpjūčio 13 d., sekmadienis

Lietuvos gėlėToli nebėkime,
Lyg pasiklydę briedžiai,
Nuo savo namų,
Aukščiau neskriskime,
Lyg paukščiai be sparnų,
Neskinkime gėlių
Iš svetimų darželių,
Nedovanokime kitam
Ir turtų, kurių neturi,
Jau prie sodybų apleistų...
Padovanokime tik dainą,
Kažkada girdėtą
Iš baso artojo, šienpjovio,
Giesmes prie brolių,
Žuvusių karių...
Jeigu tiki,
Pakelk akis į dangų, –
Ten – šimtas vyturių...
Jurginą tau nešu
Iš mano gatvės, prie namų.
Komentarų nėra: