2017 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Kaimynės gyvenimo istorija


Emilija Žvironienė prie savo namų


Prisiminiau kaimynę visai neatsitiktinai, kažkokia nuojauta pakuždėjo, kad sužinočiau, kaip ji dabar gyvena...Paskambinau savo vaikystės draugei Onutei ir papasakojo. Dabar galvoju, kad būtų buvę geriau ir nežinoti. Dažnai jautiesi laimingesnis, kai mažiau žinai ir apie tave mažiau kas žino.
Vaikystė prabėgo irgi kaimynystėje, jos vyrą Juozą Žvironą ir jo brolius pažinojau, nes ateidavo pas mus į svečius gana dažnai šachmatais, šaškėmis pažaisti, tada ir kortos buvo madinga net jaunimui. Eidavo į Strėlupio daubas lydekų, užsilikusių po neršto traukti, į Elmiškių ežerėlį vėžiauti.
Taip jau likimas lėmė, kad apsigyveno jų šeima dar arčiau. Buvo tarsi jungtis jaunimui susiburti ilgais žiemos vakarais, kaimams su kaimais bendrauti. Jie buvo labai svetingi, nors turėjo tris mažus dar vaikučius, bet drauge su jaunimu kalbėdavosi, klausėsi kaimo muzikanto grojamos polkos, valsų. Neprisimenu, kad patys šoktų, gal nepriimta atrodė jų metuose. Išsiskirstydavome paryčiais, o jie savo vaikelius užmigdydavo kitame kambaryje anksti, niekas niekam nekliuvo...Kaip gali kliūti žmogus žmogui.
Anksti mirė jos vyras, viena užaugino vaikus, prasigyveno per savo darbštumą, nusipirko Anykščiuose trobą, susiremontavo ir viskuo pasirūpindavo pati. Nelaimės neapleido, mirė sūnus, bet dar du suaugę liko. Kai buvau nuvažiavusi, aplankiau. Žiūrėjo ir juokavo, kad dar daug turi jėgų, prisiminė ir šokius, viską iki smulkmenų, bet nesiguodė. Sakė, kad visko turi pakankamai iki mirties...Pagalvojau, kokia laiminga senatvė savo namuose, o ir vaikai aprūpinti, turi savo šeimas.
Kaip ir visus senus, kankino tik nemiga, o gal ir skaudūs prisiminimai, išgyventos netektys.
Vaikai nuvedė pas psichiatrą, žinau jo ir pavardę, jis išrašė raminamųjų, bet nepadėjo, o gal ir ne nuo to gydė. Jai reikėjo ramybės ir šiek tiek paguodos, artimųjų šilumos. Gydytojui – kas, jis nežino jos gyvenimo istorijos: sena, ir tiek. Ką vaikai sako, tas ir tiesa. Vaikai pasirūpino ir nuvežė į psichiatrijos ligoninę, padarė neįgalia, sutvarkė dokumentus, o ji viską jiems paliko, savo noru pasirašė ant visų popierių. Gal nenorėjo barnių, gėdos jiems užtraukti, kas pamatuos motinos širdies gerumą ir meilę savo vaikams. Kai viskas buvo paruošta, išvežė į Svėdasų senelių namus visam laikui. Ir dabar ji tikisi, kad ten tik ligoninė ir ją paims, parveš į jos namus nors numirti. Dabar jai jau 85, solidus amžius, bet viską prisimena ir protauja. Paskutiniai jos žodžiai, anot Onutės, kad šalta su plonais rūbeliais , o namuose pilna šiltų rūbų, bet neatveža. Dar pridūrė, kad gelbėkite. Ką gali kaimynai pagelbėti, jeigu taip nusprendė savas kraujas – vaikai.
Apsiverkiau ir nežinau, ką daugiau pridurti.


Ona Baliukienė

Komentarų nėra: