2017 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Iš vieno...Iš žiežirbos atskilusios
Užsidega miškai,
Nusvyla pušys,
Juodi kamienai lieka
Ir dieną stūkso,
Lyg vaiduokliai...
Viena banga
Papūtus vėjui
Pakrantę liečia,
Nuplauna smėlį,
O ašarų lašai,
Į gniūžtę susispietę,
Grįžta į gilumą
Lyjant lietučiui
Ar prieš lietų...
Ištikšta saulės spinduliai
Ir tyliais vakarais
Per ežero paviršių,
Atrodo, dega pamiškė,
Kai kyla rūkas,
Šviečia...


Ant įšilusio vandens
Pliuškenasi trūkliai,
Jie deda kiaušinius,
Kad kitais metais
Išsiristų jų vaikai,
Gyvenimą pratęstų;
Iš vieno – tūkstančiai,
Dažniausiai vienas 
Senatvėje pasilieka.


Komentarų nėra: