2017 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis

NašlaitėlėsRugsėjo gėlės –
Mažos našlaitėlės,
Žiedeliai – jų akelės,
Nepaprasta spalva,
Sumirksi prisikėlusios
Anksti pavasarėlį
Ir mirga iki tol,
Kol jas nukąs šalna...
Jau pamiršau, kas yra našlystė,
Našlaičiai jau suaugę,
Turi savo šeimas,
Bet kažkas širdyje vis dilgsi...
Gal ilgu vasaros,
Kurios jau nebėra.

Komentarų nėra: