2009 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis

Saulės vaikai

Skiriu Irmai, Dainiui ir visiems jauniems-kuriantiems

Gimiau po Liūto ženklu,-
Ilgai to nežinojau,-
Ir Saule patikėjau nuo mažens,
Jos spinduliais žaidžiau.
Kai gaudžiau zuikučius ant sienos,
Jos žvilgsnis pakerėjo-
Su saulės šypsena tiek metų gyvenau.
Dabar šviesa į muziką pavirto-
Braukiu per aukso stygą,
Melodijos miškų klausaus...
Upelyje paskęsta mano mintys
Ir akmenėliais iriasi-
Į saulę liejasi užutėkiais plačiais.
Kai sutinku tenai savo svajonę,
Dėkoju saulei-kad nepamiršai...
O muzika, kurią girdėjau
Ant kalnelio rytais atsistojus,
Dainuoju Jums, mieli mano vaikai.
Tikėkit saule-ji niekad neapleis.
2009

Komentarų nėra: