2009 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis

Bendra nelaimė


Skiriu Marylove ir jos šeimai
O Dieve,
Globok gražuolę žemę-
Joje gyvena,
Džiaugiasi tavo vaikai.
Ir kokie gražūs jų veidai,
Panašūs jie į Tavo
Ir nusipelno gėrio,
O ramybės tuo labiau...
Išbandymų tokių
Pilna geroji Motina-
Gimtinė mūsų visų- Žemė,
O mes dar primetame
Ir savo skriaudų...
Dažnai prisėdusi
Prie bendro visų stalo
Kaip mažas vaikas pravirkstu-
Tarsi ir man po kojomis
Vanduo ar dreba žemė;
Bejėgė visada pasijuntu,
Jeigu padėti negaliu...
Šiam pragaištingame pasaulyje
Juk visada yra man artimų žmonių-
Tiktai stiprybės jiems linkiu.
2009

Komentarų nėra: