2009 m. rugsėjo 11 d., penktadienis

Gintarinė mūsų Lietuva
Už gintarinių kopų
Kyla gintarinė saulė,
Skalauja krantą
Baltijos banga.
Iš gintaro pušis
Toliau nuo kranto,
Kur gintarinis švyturys
Vis žybčioja gintarine šviesa.
Papėdėje geltona-
Gal diena ir šviečia saulė?
Oi, kokia permatoma
Ir skaisti skalda...
Geltonai nusidažęs
Ir dangaus ovalas,
O gintarinis mėnuo
Šypsos vakare...
Net tamsią naktį
Šviečia gintariniai žiburėliai,
Kada pakrantė apšviesta,
Kaip blyksi gintaro skeveldra,-
Tarsi klykianti žuvėdra,-
Ir nardo bangose;
Nutyla tik į krantą išmesta.
Jau nutapiau šį gintaro paveikslą,
O jame geltoną
Gintarinę vėliavėlę-
Žemėlapį gintarine spalva.
Kaip ugnies pliūpsnis,
Kraujo lašas iš žalios pušies
Pavirtęs gintarėliais;
Širdies centre-
Jau daugel metų
Spindi mūsų Lietuva.
2009

Komentarų nėra: