2009 m. rugsėjo 6 d., sekmadienis

Šaltinėlis šaliaDar vienas žingsnis,-
Jei ne akmuo po kojom,
Čiurlentų šaltinėlis palengva.
Virš jo taip žalia-stovi susikaupę
Senieji medžiai tartum siena-
Iš jo gyslų, kur pradžia...
Srovė ir akmenis kilnoja,
Papuošia samana žalia.
Tik slidžios perėjos byloja-
Daug metų bėgta
Šia gyvenimo upe...
Kol prie vandens ateina mano kojos
Ir akmenį paglosto rašanti ranka,
Upelyje lapeliai mirga,
Akis nuplauna šaltinėlio srovės,
Subėgančios iš tėviškės dainų...
Dainuoju, ką jaučiu šalia.
2009

Komentarų nėra: