2009 m. rugsėjo 1 d., antradienis

Džiaugsmo diena


Skiriu mokslo draugėms Onutei ir Janytei
Koks rytas!
Ištryško ant kalnelio
Saulės lobiai
Ir bėgu akimis
Sutikti vėl naujos dienos.
Dar neseni prisiminimai
Džiaugsmo taurę ruošia-
Pakelsiu už draugystę
Ir švelnius jausmus.
O gal Rugsėjo pirmajai
Man toks siurprizas,
Kada mokykloje pasijutau?..
Pasiėmiau į lovą knygą
Ir mūsų senus pokalbius
Naujai skaitau...
Galiu tik pasakyti tiesą-
Didesnio džiaugsmo niekad nejutau.
Kaip Jums atsidėkoti
Už laimingą dieną
Tarsi palaimą Dievo,
Kad su Jumis jaunystę
Vėl mačiau.
2009

Komentarų nėra: