2009 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis

GriuvėsiaiPrisiminimai atitolo-
Mūrai trupa, griūva.
Ir medžiai lūžta,
Metų paliesti.
Ir geležis rūdija,
Atšimpa kalavijai;
Gal jų ir nebereikia-
Ginklai jau kiti...
Pilies griuvėsiuose
Istorija dar nepražūva-
Išlieka pasaka, daina,
Kurių taip greitai
Laikas neįveiks...
Netgi akmuo iš žemės
Kas pavasarį aukščiau iškyla,
Nesudyla, nesupūva.
Plevena debesys tarsi žirgai
Karčiais baltais.
Sužvengia aidu,
Kai diena nutyla-
Atjoja broliai,
Daugel metų laukiami,
Jau užmirštais keliais.
Imu į ranką mūro plytą
Tarsi rausvą knygą,
Aplaistytą krauju
Ar tik laiko ženklais...
2009

Komentarų nėra: