2009 m. rugsėjo 12 d., šeštadienis

Burbiškio kaimo žmonėmshttp://cid-1c80e9545620b43d.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/Susitikimas%20Burbi%C5%A1kyje?uc=1
Štai Burbiškių kalvos
Prie ežero melsvo bangų-
Sodinkime parką
Naujai tarp senų ąžuolų.

Sodybos prie kelio,
Kur eina į tolius keliai.
Čia šimtmečius mena
Aukštieji gumbuoti beržai.

Pasikeitė metai-
Dar bėga takeliais vaikai.
Lyg svečias klebena
Vėjelis duris vakarais.

Platus tas pasaulis,
Bet šildo gimtinė sava.
Čia skamba po kaimą
Pati nuostabiausia daina.
2009

Komentarų nėra: