2020 m. kovo 12 d., ketvirtadienis

Sąsajos
Karklo šakelė nulaužta
Dar auga,
Pamerkta į vazą
Šakneles išleidžia...
Žilvičio tvorelė
Nuo kiškių apsaugo,
Sodo medeliai pavėsį išsaugo...
Padėka žilvičiui,
Pašventintai verbai,
Tik per juos pajuntame
Sąsajas nuo žemės
Į dangaus aukštybes,
Amžinąjį pradą.

Komentarų nėra: