2020 m. kovo 6 d., penktadienis

30 metų laimės žiburys

Į pirmą akmenį
Atmušęs koją pravirksti,
Antras būna ir didesnis,
Bet mažiau pavojingas,
Nes pripranti prie skausmo
Ir kaskart mažiau dėmesio,
Pasiremi į uolą ir savęs paklausi:
„O šią įveikti ar gali,
Ar vėl kitos dienos palauksi?’’
Taip visi laukiame dienos,
Kas pirmas nuris akmenis,
O jų daugėja nuo amžių pradžios
Ir niekas jų visų
Surinkti neįstengė.
Ir tegu būna patirtis skaudi,
Ilgiau ji lieka atminty,
Po daugel metų vėl prisikelia
Akmenimis pavirtę.


Komentarų nėra: