2020 m. kovo 4 d., trečiadienis

Pavasario sulaukę
Prie ąžuolų, senų kelmų,
Mažytė gilė glaustosi,
Ją apdengė lapu
Ir šypsosi pavasario sulaukusi…
Senasis ąžuolas – miške
Ar tolimoje palaukėje,
Tėvo sodintame sode
Ir prie beržyno,
Mane šaukia…
Oi, ąžuole, gimtinės miškuose,
Ateinu, prisiglausiu,
Siūbuoja vėjas tau šakas,
Man taršo baltus plaukus…
Esu ir gilė,
Ir tavo šaka,
Sparnuota miško paukštė,
Dar neša vėjas svajones,
Į dainą žodis plaukia…
Čia – tik Neris,
Tenai vingiuoja Nemunas,
Šventoji išsiilgusi atplaukia,
Kur mes surasim šalį
Gražesnę už mūs Lietuvą,
Kur ąžuolas ir liepa
Vienas kitą šaukia.

Komentarų nėra: