2020 m. kovo 26 d., ketvirtadienis

Laimės varpelis
Naktis nubarsto dangų sidabru
Ir visas skliautas skamba,
Varpelius judina aušroj
Saulutės spindulys,
Vėjelis – toks jaukus
Už mūsų lango…
Gal jau nubudai ir jau keliesi,
Užuolaidas atitrauki,
Dabar žiūrėsime abu į vieną
Laimės žvaigždę…
Nušvito dangaus skliautas,
Varpeliai vis dar skamba,
Atgimsta mintyse viltis,
Kad mes – amžini
Ir skambesys širdžių
Bus amžinas…
Kūnas dulkele pavirsta,
O siela tarp žvaigždynų sklando
Ir su kiekvienu judesiu
Pajudina varpelį –
Mūsų laimę.
Komentarų nėra: