2020 m. kovo 10 d., antradienis

Datos
Kovo 11- os datą
Sieloje jaučiu,
Nepagražintą ir neiškraipytą metų,
Praeis ir dar 30
Ir ją minės vaikaičiai,
Visų ateinančių kartų poetai.
Minėkime pagarbiai žuvusius,
Supūdytus ir užkastus lageriuose,
Pakelių tremtinius į Sibirą, –
Tai mūsų kruvina istorija,
Mus engusių suspardyta.
Pakilę prieš galingus,
Atstovėję priešų tankus,
Neieškosime kitų kelių,
Tiktai į savo ateitį
Pažvelkime...
Bus ir nepriteklių, klaidų,
Bet net ir dūmas yra savas,
Mielas, artimas,
Kai krauju paantrintas...

Komentarų nėra: