2020 m. kovo 28 d., šeštadienis

Pasukamos tik rodyklės
Gyvename laike,
Kuris nuo mūsų nepriklauso,
Keliamės su saule,
Prie jos pripratę dirbame,
Diena – išbandymams,
Naktis paskirta poilsiui…
Išbando mus gyvenimas
Per nuodėmes ir džiaugsmą,
Pažiūrime į du balandžius,
Jie tuokiasi ir kyla,
Kai užaugina plunksnas…
Atleidžiam sau pilkas mintis,
Nes vėl rytas išaušta,
Laikas mums – nepavaldus,
Bet mes pavaldūs dangui,
Visagaliam laikui – aukščiui.
Poetai kuria nuostabias
Giesmių giesmes,
Aprašo epizoduose savo gyvenimą,
Kiti jį sau pritaiko,
Iš to ir filosofija,
Religijų esmė,
Visi dar ieškome
Savo sekundės – laiko.
Komentarų nėra: