2020 m. kovo 19 d., ketvirtadienis

Pempių diena – tikras pavasaris
Kovas pasveikina zyles,
Palikusias lesyklėles,
Šios – varnėnus,
Prie inkilų jau triūsiančius, –
Darbo visiems – iki valias, –
Kėkštai išnešioja eglių,
Pušų sėklas po dirvoną žalią…
Dirvonai šildosi atokaitoje,
Saulutės spindulių – gana,
Namo sugrįžta pempės,
Padės kiaušinėlius margintus
Mėlyname lukšto fone,
Taškeliai slėps nuo šarkų…
Suliejau savo širdį su žeme,
Seniai neteko arti,
Bet pempių klyksmas :
„Gyvi, gyvi’’, – sieloje
Išlieka amžių amžiams.
Komentarų nėra: