2017 m. gruodžio 18 d., pirmadienis

Sutekantys upeliai
Šeima


Ledus išjudina
Pavasario šiluma,
Saulė ir nauja srovė,
Bet ta pačia vaga ji teka,
O saulė ritasi
Vis tuo pačiu taku
Per melsvą dangų
Paskui kitas žvaigždes,
Kurios nežinoma ranka
Nuo amžių valdomos.
Prisiminimai – praraja,
Į kuriuos grimztame,
Kad atsinaujintume,
Kalbėtume ir ta kalba,
Kuria senoliai šneka
Dievišką didybę garbindami.
Komentarų nėra: