2017 m. gruodžio 5 d., antradienis

Advento šakelėNulaužia medžiui šaką
(Tik vėjas turi galią)
Ir ilgai tabaluoja,
Tarsi skriaudų varpelis.
Aptraukia šerkšnas galvą
Ir vis dar nesiliauna,
Kas buvo ir nebuvo,
Atmintyje kariauja...
Paparčio žiedas miega
Pusnyne užsiglaudęs,
Neprašo jis malonės,
Nors niekas jo nerado.
Šaka – ne paskutinė,
O žodis – ne bežadis,
Papartį prisiminusi
Surandu vėjo pradžią.

Komentarų nėra: