2017 m. gruodžio 30 d., šeštadienis

Artėjanti data


Ieva Gudzinauskaitė2018

Naujuosius kasmet sutinku
Su džiaugsmo pilna krūtine,
Kad vaikai auga,
Tarsi berželiai baltame miške
Prie eglių prisiglaudę...
Jos pasipuošusios suspindi
Ir miestų aikštėse,
Dalina dovanas Senelis,
Visiems tegu užtenka.

Komentarų nėra: