2017 m. gruodžio 9 d., šeštadienis

„Lietuva brangi“Prisiminiau brandaus gyvenimo
Negęstančią ugnelę širdyje,
Kai mokytojai, lituanistai,
Dainavome su ašara
„Lietuva brangi“,
Nes „Tautiška giesmė“
Jau buvo užslėpta,
Nors mintyse
Tebuvo viena – Lietuva.
Stovėjome visi greta, –
Maironis – vėliava trispalvė,
O herbas – atlape.
Kaip jus visus
Norėčiau šiandien susitikti
Ir vėl sustotume,
Kaip vienas, eilute.

Komentarų nėra: