2017 m. gruodžio 26 d., antradienis

Muzikos ir kalbos vienovėNe iš palocių būrai atkeliavo,
Vyžoti, su sermėgomis,
Močių išaustomis,
Bet grojo ir dainavo,
Su puodais dar būgnavo
Ir savo kanklėmis,
Apkaustytomis ne auksu,
O geležimi...
Ir ne kas kitas – tik vyžotieji
Lietuviškai kalbėjo,
Mokė savo vaikus iš atminties,
Todėl ir dainos,
Visos pasakos išėjo
Iš tėvo lūpų,
Kaip iš prigimties.
Oi, nesiskųskim, sesės, broliai,
Jau nebemokame nupinti vyžų,
Nemokame ir tų dainų,
Kas jau už vandenynų vykti pasiryžo,
Sugrįš tik urnose,
Vis tuo pačiu keliu,
O gal negrįš...

Komentarų nėra: