2020 m. birželio 6 d., šeštadienis

„Jūra’’
Pradžių pradžia – versmė,
Ir nežinia, iš kur ji sūkuriuoja,
Paskui pavirsta upeliu,
Per ežerus teka į marias,
Tolyn į jūrą teliūškuoja…
Senatvėje į vandenyną pažiūrėjau,
Banga per širdį skrodė,
Paliko gomury srovė,
Tebeteka lig šiolei…
Iš vieno lašo – du sielos lašai,
Iš tyro – sūrūs,
Pradžių pradžia – gyvybės pamatai,
Ir šie juk kažkada
Sugūra,
Kaip Čiurlionio „Jūra’’.


Komentarų nėra: