2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis

Ilgas lieptasNiekada tu nežinai,

Koks man bus rytojus,

Paskutinė valanda,

Kokia valtele abu nuplauksime

Į Hado karalystę,

Kokie gąsdins iš visų šalių

Vaiduokliai, šmėklos,

O siūbuosis lieptas,

Vis bijosime nepaslysti

Ir į prarają nukristi…

Veda ir šiandieną

Vergilijus naujus įsimylėjėlius,

Skaitome ir grožimės

Atkurta istorija Homero,

Plaukiame keliu gudriojo Odisėjo

Neužsikimšdami ausų vašku –

Pasiklausyt sirenų...

Aklas aklą vedą

Ir karalių Lyrą,

Išdavystė – senas menas, –

Baimėje vis esame paskendę

Ir nustėrę…

Nepakeisime ir prigimties,

Pasakojimai – tokie seni, –

Jie mus seka

Per audras ir pučiant

Nepalankiam vėjui,

Ilgame liepte siūbuoja,

Pasilieka burių neiškėlę.
Komentarų nėra: