2020 m. birželio 16 d., antradienis

IštikimybėGėris – siekis,

Tauri ištikimybė

Iki amžiaus pabaigos,

Maldoje, prie kryžiaus,

Prie patalų –

Tėvelio ir mamos…

Išeina ir negrįžta,

O gėris pasilieka

Troboje ir prie langų,

Po daugel metų

Atvaizdai iškyla, –

Kokie panašūs bruožai

Mano vaikuose –

Tėvelio ir mamos…

Priglaudi kaktą

Prie rasoto stiklo –

Gera, gaivina,

Ašaros nubyra,

Palieti ranka skruostą,

Brauki raukšles – stygas,

Tokias pat gilias, –

Kaip ir tėvelio,

Ir mamos.


Komentarų nėra: