2019 m. rugpjūčio 2 d., penktadienis

Dviejų medžių pavėsyje
Ir šiandien sėdim dviese,
Ieva nužydėjo,
Uogos juodos krenta,
Žilvičio kasos pailgėjusios
Per visą sieksnį
Nardo vandeny…
Aš nežinau, ką jis jaučia,
Kokia upės srovė,
Jis – vyras,
Aš – moteris,
Skirtingos mintys,
Žiūrim į vandenį
Ir nudelbiame žemyn akis,
Kur upių žiotys susisiekia, –
Ten – du krantai,
O ta pati srovė…
Žilviti, kalbink ievą,
Nors vieną žodį pasakyk,
Abiems ir atsivers širdis,
Sujungsim ir mintis…
Aš dabar tyliu,
Klausau tavo širdies
Ir tu sekundę patylėk.Komentarų nėra: