2019 m. rugpjūčio 31 d., šeštadienis

Saulėtekis
Saulė – visata ir laikas,
O žemėje ji – šiluma,
Šviesa akių,
Prikelia miškus,
Iš miego – paukštelius,
Gėles atmerkia,
Nepalieka vienų žiemą,
Apdengia sniego patalu
Mažus…
Pro storus debesis,
Pro palšą rūką
Matosi dangus, –
Viršuje – saulėtekis,
Atsibudęs svajoji,
Kokia dienelė bus…
Visatos dalimi pasijuntu,
Tada gėlė pražysta širdyje,
Kai su visais einu,
Bite skrendu.Komentarų nėra: