2019 m. rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis

Šventą dieną
Šventą dieną mena
Pakelėse kryžiai,
Pro akis praskrieja
Visos mano mintys.

Atlaidai – kermošiai,
Kaip seniau vadino,
Sėdi atsilošęs,
Tik svyruoja lingės…

Priskinu ramunių,
Pakelės snaudalių,
Štai tau – vainikėlis,
Dangaus karaliene…

Kabinu ant kryžiaus
Be jokio raštelio, –
Dangus viską žino,
Dangus viską gali…

Šiltas vėjas gena
Saulės spindulėlį,
Mintimis nuklystu į tėvų šalelę,
Ten ir atsisėdu.Komentarų nėra: