2019 m. rugpjūčio 14 d., trečiadienis

Senovinės apeigos
Nuskink lapus
Ir medis bus nuliūdęs,
Nulaužk ūglius –
Neaugs ir nelapos,
Nugremši žievę – žuvęs,
Gyvybei reikia pagarbos…
Ant palenktos šakos
Nutupia paukštis,
Ožkelė užlipa,
Pagraužia ir palieka
Kitam kartui, –
Nes vėlgi atšuoliuos,
Kai medį kerta malkoms,
Dejuoja ir giria,
Ji – motina gamtos...
Pravirksta ir nuo gaisro,
Neapgalvoto žmogaus žingsnio,
Perkūno įskeltos žaizdos...
Ko bijome, tą garbiname,
O nereikėtų vėl kartoti
Tokios apeigos.

Komentarų nėra: