2019 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis

Viskas – iš medžio
Pavargau nuo minčių,
Taip ir medis pavargsta
Prie viešojo kelio,
Jis siūbuoja nuo vėjo –
Lapus neša, kedena…
Pavargau nuo šlamėjimo
Miško berželių,
Dešinėn ir į kairę
Vis lanksto
Ir gena…
Pasijuntu nuvilta,
Kai žilvitis – prie namo,
O kita jo šaka,
Panardinta į upę,
Iš ten vandenį semia…
Taip suskausta širdy,
Kai svirtis apgauna,
Sutrešęs ir medis,
Seniai padirbta,
Nulūžta palietus,
Išsilieja iš kibiro
Lašų upeliai…
Pavargau ir nuo žodžių tuščių,
Kas, kad pagiria, –
O suknelė pirkta už grašius,
Taisyta ir perdaryta,
Stoviu ir šypsausi,
Aš – pasenęs
Vitrinoje manekenas.
Komentarų nėra: