2019 m. rugpjūčio 9 d., penktadienis

Draugas
Tegu lapai krenta
Rudenį vėlyvą,
Vėl žaliuos šakelės
Beržynų baltų,
Pavasaris būna,
Kada nepalieka
Tavo geras draugas,
Jei esi ne vienas,
Visada jauku…
Jaunos šakos – lanksčios
Ne tiktai berželio,
Žilvitis prie upės
Dar ilgai linguos,
Eglių ir pušelių
Žiemą spyglys žalias
Saugoja draugystę
Prie gimtos trobos...
Tegu nepalieka,
Mini tave draugas,
Takeliu per sniegą
Mintys grįš namo.
Komentarų nėra: