2019 m. rugpjūčio 31 d., šeštadienis

Demokratija
Vėjui burnos neužkiši,
Saulės delnu neuždengsi,
Kalno nenuversi,
Jei upę užtvenksi,
Suras kelią ar takelį,
Peršoks ir per slenkstį…
Kol mes kalbame, netylime,
Girdi net ir paukštis,
Skrenda žodis pro langelį
Iš tėvų trobelės
Ir į aukštą pilį…
Laikas – keltis,
Žemę arti,
Kol dar grūdas byra,
Laikas vėliavą iškelti,
Kai suauga vyras…
Laikas – rinktis
Tiesų kelią,
Moterų seklyčią,
Jei užaugo gražios dukros,
Vainikėlius pinti,
Juk ne veltui sėjo rūtą,
Jurginai pražydo.

Komentarų nėra: