2019 m. rugpjūčio 14 d., trečiadienis

Pasiekiami ranka
Pasižiūrėk į horizontą –
Saulė leidžiasi,
Pasiekiama ranka,
Dar sugalvok slaptažodį
Gal išsipildys noras
Dabar ar niekada…
Žiūrėk, naras paniro,
Antelė – iš paskos,
Surado to, ko reikia,
Ir ant bangos...
Pasižiūrėk į nendrę, –
Kokia jinai liauna,
Prie jos dar prisiliečia meldas
Su juoda kepure,
Jie šnabždasi ir klausosi,
Ką sako jiems banga,
Po vieną būt bejausmiai...
Galbūt – tai tu ir aš?


Komentarų nėra: