2019 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis

Draugui iš Maroko
Mes – taip toli
Nuo Afrikos geltųjų dykumų,
Kur nuolat pusto smėlį,
O tu keliauji ir matai,
Kaip kyla keteros apšviestos
Ir keičia kryptį sūkuriai,
Pavaldūs vėjui…
Tu – taip toli
Nuo Baltijos krantų,
Kur kopos pasikėlusios
Ir užpustytos trobos,
Iš kur išeidavo žvejai,
Padžiaudavo tinklus atplaukę,
Už stalo sėsdavo…
Tu – taip toli,
Iš kur saulutė ritasi
Per smėlynų kauburius,
Užsidengę veidus keliauninkai,
Tik akys mato kelią,
Kur visi ėjo,
Eina link Kūrėjo,
Nors užpustytos pėdos…
Komentarų nėra: