2019 m. rugpjūčio 2 d., penktadienis

Rugpjūtis
Išauga daigas ten,
Kur pasodina
Daržą, gėlę
Ar smulkiais grūdais pasėja,
Kaip išpurena dirvą
Sumanus artojas,
Netingėjo ir akėdamas,
Kelis kartus per vasarą
Savo laukus apėjo,
Parėjęs persižegnoja
Prie šeimynos stalo sėsdamas,
Taip ir eini
Visiems gero linkėdamas...
Aruodai – darbo skrynios,
Kraičių iki viršaus pridėtos,
Kepalas duonos – židinys,
Motulės akys,
Tėvo delno rievės,
Kurį suraikius padalinama
Visiems po riekę,
Sauja grūdų – vaikams,
Kad vėl tą patį sėtų.

Komentarų nėra: